Κεντρική Εργασία Βίντεο Ομιλία (ppt file) Συνδέσεις

Ιατράκη Γεωργία   -   Φυσικός

Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

 

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και ανακαλύψτε εκπαιδευτικό υλικό 

 

Αναφορές στο Διαδίκτυο

 1. http://www.phys.ksu.edu/perg/dvi/pt/intvideo.html

 2. http://www.netschoolbook.gr/

 3. http://www.physicsclassroom.com/Default2.html 

 4. http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/BBoard.html

 5. http://www.hazelwood.k12.mo.us/~grichert/sciweb/physics.html

 6. http://library.thinkquest.org/27948/home.shtml

 7. http://www.techsmith.com/camtasia.asp

 8. http://www.techsmith.com/community/education/k12casestudies.asp

 9. http://www.techsmith.com/community/education/interview/tfahlberg.asp

 10. www.nsta.org/positionstatement&psid=4

 11. http://www.math.uoc.gr/%7Eictm2/Proceedings/pap299.pdf

 12. http://www.citejournal.org/vol4/iss3/science/article2.cfm

 13. http://interactivephysics.design-simulation.com/

 14. http://www.aua.gr/site/noc/ytd/aThlekpaideusi.html

 15. http://www.teleteaching.gr/SynchronousReport.doc

 

 

Βιβλιογραφία    κάντε κλικ εδώ