Κεντρική Εργασία Βίντεο Ομιλία (ppt file) Συνδέσεις

Ιατράκη Γεωργία   -   Φυσικός

Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

Σ' αυτή τη σελίδα υπάρχουν ολοκληρωμένα τα μέρη της εργασίας ανά κεφάλαιο και τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Περιεχόμενα                                                  κάντε κλικ εδώ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ CAMTASIA STUDIO

4. ΜΕΘΟΔΟΣ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γραπτό κείμενο για την Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

                            ►Ερωτηματολόγιο πριν τις διδασκαλίες

                            Ερωτηματολόγιο μετά τη διδασκαλία μέσω εφαρμογή πολυμέσων

                            Ερωτηματολόγιο μετά τη διδασκαλία μέσω ανάγνωσης γραπτού κειμένου 

 

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

http://www.techsmith.com

Με το Camtasia Studio μπορεί κανείς να βιντεοσκοπήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οθόνη του Η/Υ, επομένως θεωρείται ολοκληρωμένη λύση καταγραφής παρουσιάσεων αφού έχει τη δυνατότητα σύλληψης εικόνων, βιντεοσκόπησης κινήσεων και ηχογράφησης της φωνής μέσω μικροφώνου αλλά και ήχων από CD. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η συμπίεση των δημιουργούμενων αρχείων κατά την επεξεργασία τους διατηρώντας την ποιότητα τους σε υψηλά επίπεδα.

 

 http://www.interactivephysics.com

Το λογισμικό Interactive Physics είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών. Ανήκει στην κατηγορία του ανοικτού τύπου περιβάλλοντος-εργαλείο για modeling, πειραματισμό και simulation, απαραίτητο για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και την επεξεργασία τους μέσα από γραφικές παραστάσεις , πίνακες και animations.