Κεντρική Εργασία Βίντεο Ομιλία (ppt file) Συνδέσεις

Ιατράκη Γεωργία   -   Φυσικός

Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 


 

ΘΕΜΑ: 

Διδασκαλία της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με χρήση του προγράμματος

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Camtasia Studio.

Σύγκριση με την αντίστοιχη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.

 


Περιεχόμενα


Επιβλέπων καθηγητής: Λ. Περιβολαρόπουλος

Μέλη: Ε. Μάνεσης

Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κ. Κώτσης

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων