Παρακάτω βλέπετε τα πειράματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία της Μηχανικής.

Μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω απο τον τίτλο του πειράματος μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του πειράματος. Πατώντας το αριστερό κουμπί μεταφέρεστε στο πείραμα.

 

 

Σχετικά μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης με τα παραπάνω πειράματα είναι τα εξής:

ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ, ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ