ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ- ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

 

Μια ματια στη θεωρία...

Μια ματιά στις οδηγίες...

Μετάβαση στις ερωτήσεις του πειράματος...