Μ.Π.Σ. « ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

 

ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

ΤΙΤΛΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.pdf

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.pdf

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf

 

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CENTRA . ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ».

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 
 
                             Εικονικές τάξεις