Φόρμα Εγγραφής στο Τμήμα ΕΚΠ 81 - Α7 της Θεματικής Ενότητας:  
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παρακαλώ να συμπληρώσετε  τα παρακάτω στοιχεία ώστε να μου δωθεί η ευκαιρία να σας γνωρίσω καλύτερα. Έτσι θα βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ μας και θα έχουμε μια πιο εποικοδομιτική συνεργασία. 

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.

Όνομα:        Επώνυμο:   

Έτος Γεννήσεως :       Οικογενειακή Κατάσταση:

Τηλέφωνα:     FAX:        E-mail:      

Διεύθυνση Σελίδας στο Internet (αν έχετε) :  

Διεύθυνση Επικοινωνίας:

Έχετε PC στο σπίτι?              Έχετε εύκολη πρόσβαση σε PC σε άλλο χώρο?    


Πτυχεία:           Επάγγελμα:             

Επαγγελματικά - Προσωπικά Ενδιαφέροντα:

Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε την Θεματική Ενότητα:       

Τι προσδοκίες έχετε απο την παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας?

Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο?


Γνώση  Win95               :     Πολυ Καλή          Καλή           Μέτρια            Καθόλου 

Γνώση  Explorer 5.0     :    Πολυ Καλή          Καλή           Μέτρια            Καθόλου 

Χρήση E-Mail   :                 Πολυ Καλή          Καλή           Μέτρια           Καθόλου 

Γνώση  NetMeeting  :        Πολυ Καλή          Καλή           Μέτρια           Καθόλου 

Γνώση  Word   :                Πολυ Καλή          Καλή           Μέτρια           Καθόλου