Στόχοι – Λειτουργία

Βασικός στόχος της Θεματικής Ενοτητας ειναι η εξοικίωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα, με τον ρόλο των καθηγητών-συμβούλων σε αυτά, με την ανάπτυξη διδακτικού υλικού συμβατού με την εξ' αποστάσεως διδασκαλία καθώς και με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Η διάρκεια σπουδών για την Θεματική Ενότητα είναι δεκάμηνη και προσφέρεται στα πλαίσια του μεταπτυχειακού προγράμματος 'Σπουδές στην Εκπαίδευση' ως ανεξάρτητη Θεματική Ενότητα. Κατα την δεκάμηνη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να μελετήσετε   το διδακτικό υλικό, να απαντήσετε στις δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και να παραδώσετε τις 4 γραπτές εργασίες στις καθορισμενές προθεσμίες. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις 4 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις  (Ο.Σ.Σ.) του τμήματος μας ΕΚΠ 81 - Α7   που θα γίνουν στην Αθήνα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Οδός Ελ. Βενιζέλου 154, Ν. Ερυθραία (πληροφορίες τηλ. 6291426 κ. Μήλια ή κ. Πατρώνη) και είναι προγραμματισμένες ως εξής:

Ο.Σ.Σ. Αίθουσα Ημ/νια Ώρα
1 5 Σάββατο 1 / 4 / 2000 4:00μμ - 8:00μμ
2 5 Σάββατο 10 / 6 / 2000 4:00μμ - 8:00μμ
3 5 Σάββατο 9 / 9 / 2000 4:00μμ - 8:00μμ
4 4 Πέμπτη 30 / 11 / 2000 4:00μμ - 8:00μμ

Οι 4 γραπτές εργασίες ειναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί (με e-mail, fax η απλό ταχυδρομείο)  το αργότερο μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες:

Εργασία Λήξη Προθεσμιας
1 25 / 5 / 2000
2 20 / 7 / 2000
3 14 / 9 / 2000
4 6 / 12 / 2000

Για την αποστολή των εργασιών προτείνω ως καλύτερη μέθοδο την χρήση e-mail με μορφή αρχείου Word (.doc). Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση σε e-mail τότε μπορείτε να στέλνετε τις εργασίες με fax (01-6724766) η με απλό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: 
Λ. Περιβολαρόπουλος
Ελ. Βενιζέλου 71
155 61 Χολαργός

Σε περίπτωση που έχετε σοβαρούς λόγους μπορείτε να καθυστερήσετε την αποστολή της γραπτής εργασίας μεχρι 20 μέρες αφού έρθετε σε συνεννόηση μαζί μου. Μεγαλύτερη παράταση δίνεται με γραπτό σημείωμα μόνο απο τον συντονιστή της Θεματικής Ενότητας (κ. Βασίλη Μακράκη, e-mail: makrakis@softlab.ntua.gr , τηλ.: 01-8952546 ) εφόσον συντρέχουν σοβαρότατοι λόγοι που αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής.

Ο μέσος όρος των βαθμών των 4 γραπτών εργασιών (άριστα το 10 σε κάθε εργασία) ενεργοποιήται μόνον όταν επιτύχετε στις τελικές εξετάσεις  οπότε και λαμβάνεται υπ' όψη σε ποσοστό 30% για την διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Αν αποτύχετε στις τελικές εξετάσεις μπορείτε να τις επαναλάβετε μετά απο 2 μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας μπορείτε να επανεγγραφείτε στην Θεματική Ενότητα με πλήρεις διδακτικές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την Θεματική Ενοτητα και τον τροπο λειτουργίας μπορειτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδων που εχει σταλει σε ολους τους φοιτητες.