Ύλη των Τελικών Εξετάσεων

1. "Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση"   Τόμοι Α, Β, Γ.

2.  Κείμενο του Paulo Freire 'Η πράξη της μελέτης' απο το φυλλάδιο 'Παράλληλα Κείμενα' που διανεμήθηκε απο το ΕΑΠ. 

3.  Το κεφάλαιο 'Adults Learning - Some theoretical perspectives' απο το φυλλάδιο 'Παράλληλα Κειμενα' που διανεμήθηκε.  

4.  Τα κείμενα του Ε. Παπανούτσου απο το φυλλάδιο 'Παράλληλα Κείμενα' που διανεμήθηκε. 

5.  Phil Race " To εγχειρίδιο της ανοικτής εκπαίδευσης" (Κεφάλαιο 1, απο το κεφάλαιο 2 την ενότητα "Μαθαίνουμε πράττοντας" καθώς και το κεφάλαιο 8). Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο ((τηλ. 3610750, 3621274) Ασκληπειού 18, Αθήνα 8πμ - 8μμ  (Δευτέρα - Τετάρτη 8πμ - 3μμ)), 1999.