Εκπαίδευση απο Απόσταση (απο βιβλιοπωλείο www.amazon.com )

Barron's Guide to Distance Learning : Degrees, Certificates, Courses (Barrons Guide to Distance Learning, 1999)
Pat Criscito / Paperback / Published 1999
Price: $15.16
Average Customer Review: 5 out of 5 stars
This book is an excellent resource for someone who is looking to go to school but does not have the time or ability to attend a regular school. It gives you all the information you need about the schools to decide if they have the right program and criteria for you. It also gives you the information to contact the schools for more information. It is easy to use and has excellent index's that help you find what you want without having to read the entire book.
Building Learning Communities in Cyberspace : Effective Strategies for the Online Classroom (The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series)
Rena M. Palloff, Keith Pratt / Paperback / Published 1999
Price: $29.95
Average Customer Review: 5 out of 5 stars
This book provides proven strategies for taking learning beyond the classroom and into the online environment, focusing on the critical task of creating a sense of community among learners. The authors share their experience and insight into what it takes to build foster feelings of safety and a sense of shared learning among students and faculty involved in computer-mediated distance education, in a systematic explanation of what they call a new "electronic pedagogy." Their grasp of both the larger framework and the specific issues, from technical to ethical, makes this a valuable resource for faculty members as well as faculty developers and trainers who work or plan to work in the electronic classroom.
 
Creating the Virtual Classroom: Distance Learning with the Internet
Lynnette R. Porter / Paperback / Published 1997
Price: $31.99
Average Customer Review: 4 out of 5 stars
Creating the Virtual Classroom gets right down to the real issues of the design and management of distance learning programs —giving practical advice on putting together effective courses and programs. You'll find out how to propose, plan, and fund a distance learning program for any level from kindergarten through college. You'll learn all of the techniques you'll need to evaluate and advertise your program. There's in-depth coverage of all the latest technologies, including the Internet and the Web, as well as an illuminating chapter on reconceptualizing education and training through distance learning. Special appendices offer up-to-date information about newsgroups and mailing lists, instructional Web sites, online resources for grants and proposals, and much more.
Distance Learning Technologies: Issues, Trends and Opportunities
Linda Lau(Editor), Salomon Smith Barney / Paperback / Published 2000
Price: $69.95
In today's technology-crazed environment, distance learning is touted as a cost-effective option for delivering employee training and higher education programs, such as bachelor's, master's and even doctoral degrees.
Distance Learning Technologies: Issues, Trends and Opportunities provides readers with an in-depth understanding of distance learning and the technologies available for this innovative media of learning and instruction. It traces the development of distance learning from its history to suggestions of a solid strategic implementation plan to ensure its successful and effective deployment.

 

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Τίτλος

 

Συγγραφέας

 

Έκδοση

 

Web-based training cookbook / Brandon Hall. Hall, Brandon, 1951- New York : Wiley, c1997.
Java 1.1 : the complete reference / Patrick Naughton &
             HerbertSchildt.
Naughton, Patrick Berkeley, Calif. : Osborne McGraw-Hill, c1997.
  Multimedia training : developing technology-based systems /  Angus Reynolds, Thomas Iwinski. Reynolds, Angus, 1936- New York : McGraw-Hill, c1996.
Building a Web-based education system / Colin McCormack, David   Jones. McCormack, Colin, 1969- New York : Wiley Computer Pub., c1998.
Το μικρό εγχειρίδιο του Microsoft Office 97 / Guy Hart-Davis ;   μεταφραση Γκαγκάτσιου Hart-Davis, Guy Αθήνα : Γκιούρδας, 1997
Multimedia : making it work / Tay Vaughan. Vaughan, Tay. Berkley, CA : Osborne McGraw-Hill, 1993.
Running Microsoft Office for Windows 95 : in-depth reference and  inside tips from the software experts / Michael Halvorson,   Michael Young. Halvorson, Michael. Redmond, Wash. : Microsoft Press, c1995.