Υπεύθυνος Project:    Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

Συνεργάτες: Νίκος Πατεράκης,  Πέγκυ Καραβίτη,   Γιώργος Φραγκιαδάκης